HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/207:    Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak (Szentháromság vasárnapja elôtti szombattól advent elôtti szombatig)[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária-antifóna

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár(1855.) 237. o

 

Szöveg:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 113. o.

Használat:

 

Az ének végén a köv. énekelhetô. Pap: Ora pro nobis sancta Dei Génitrix. Hívek: Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Mennyországnak Királynéja,

             Irgalmasságnak szent anyja,

             Élet, édesség, reménység,

             Üdvözlégy, szép Szűz Mária.

2.           Évának árva fiai,

             Számkivetett maradéki,

             Siralminak örökösi,

             Sok nyavalyáknak hajléki.

3.           E siralomnak völgyében,

             Kik nyavalygunk nagy inségben,

             Hozzád óhajtunk mennyégbe,

             Hol vagy örök dicsôségben.

4.           Azért szószólónk, szemedet,

             Fordítsd hozzánk kegyelmedet,

             És a te bűnös népedet,

             Oltalmazzad híveidet.

5.           Ó édes Szűz, irgalmadat,

             Mutasd meg kegyes voltodat,

             Holtunk után szent Fiadat,

             Mutasd meg boldogságodat.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ôse: ,dicsôséges Asszonyság'' (SZVU/191). Elôfordul még Bozóki 1797. 237. o.-án.