HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/208:    Irgalmas Szűzanyánk   (Szentháromság vasárnapja elôtti szombattól advent elôtti szombatig)[1]

 

Ünnepkör:

 

Mária-antifóna

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 284. o

 

Szöveg:

Bodnár Remigtôl

Használat:

 

Az ének végén a köv. énekelhetô. Pap: Ora pro nobis sancta Dei Génitrix. Hívek: Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Irgalmas Szűzanyánk, királynônk, üdvözlégy,

             Áldunk Téged, élet, édesség, reménység,

             Kik Éva bűnéért száműzésben élünk,

             E siralomvölgybôl könnyek között kérünk.

2.           Légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed

             S mutasd meg majd nékünk áldott Egyszülötted,

             Ó irgalmas, édes, kegyes Szűz Mária,

             Ó irgalmas, édes, kegyes Szűz Mária!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 10. üt. ,,c''-je után egy átfutó ,,h''-t elhagytunk. A dallam dúr variánsa a ,,Dícsérjük Jézus szentséges szűz Anyját'' c. éneknek (SZVU/180). A variánsok közül a legközelebbi rokonságú: Csíkcsobotfalvi 278. o. dallama a ritmizálásnál alapul szolgált.