HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/210:    Nagy öröm van ma az égben   (Mindenszentekrôl)

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/158;

 

Szöveg:

Harsányi Lajostól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Nagy öröm van ma az égben, örvendezzünk, keresztények,

             Szenteljük e dicsô napot Mindenszentek ünnepének.

             Gyülekezzünk szívesen, énekeljünk lelkesen:

             Mindenszentek, üdv tinéktek.

2.           Millió szent énekel ma fönt az égben Alleluját,

             Angyalkarok harsonái lelkesülve, híven fújják:

             Üdv, dicsôség, glória néked, Isten egy Fia,

             Egek, földek mind ezt zúgják.

3.           Krisztus Urunk tanítása volt a szentek lelki étke,

             Kínálták az apostolok s ifjak, aggok éltek véle.

             Mi is hívôn hallgatjuk, mindenkoron megtartjuk

             Szentjeinknek örömére.

4.           Lángoló hit lobogott a Mindenszentek hű szívében,

             Azért vannak koszorúsan az Úr Jézus közelében.

             Bennünk is él a szent hit: hisszük örök tanaid,

             Így leszünk fönt mi is égben.

5.           Felajánljuk Néked, Urunk, e legszentebb áldozatot,

             Fogadd véle szívünket is, mit bűnbánat általhatott.

             Szent Fiadnak keresztje, Mindenszentek érdeme

             Nyerjen nékünk bocsánatot.

6.           Szent vagy, Isten! ezt éneklik szentjeid az égi honban,

             Hódolatos énekükkel a szívünk is összedobban.

             Térdrehullva dícsérünk, teljesítsd a reményünk,

             Hogy láthassunk országodban.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©