HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/211:    Két oszlopa igazságnak   (Szent Péterrôl és Szent Pálról)

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/109

 

Szöveg:

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. szd.) 180. o., javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Két oszlopa igazságnak,

             Két csillaga e világnak.

             Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,

             Hadd jöjjön el ô országa közibénk már!

2.           Ti a szent hit ültetôi,

             Pogány Róma új szülôi.

             Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,

             Hadd jöjjön el ô országa közibénk már!

3.           Jézus drága szent nevéért

             Ontottatok Rómában vért.

             Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,

             Hadd jöjjön el ô országa közibénk már!

4.           Örök immár koronátok,

             Jézus szava boldogságtok.

             Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,

             Hadd jöjjön el ô országa közibénk már!

5.           Tanítástok hitünk ôre,

             El ne térjünk soha tôle!

             Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,

             Hadd jöjjön el ô országa közibénk már!

6.           Általatok Jézust valljuk,

             Érettetek magasztaljuk.

             Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,

             Hadd jöjjön el ô országa közibénk már!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©