HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/212:    Szent Péter Apostol   (Szent Péterrôl és Szent Pálról)

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/227

 

Szöveg:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 116. o. kissé simítva és rövidítve

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szent Péter Apostol nagy dícséretét

             Énekeljük vígan, ülvén ünnepét.

             Ó Szent Péter oldj meg bűnünktôl,

             Nyerj irgalmat nékünk Istentôl.

2.           Anyaszentegyháznak fundamentuma,

             Erôs kôsziklája, édes oltalma,

             Soha már a pokol kapui

             Nem lehetnek ô meggyôzôi.

3.           Te Krisztushoz mentél többiek elôtt

             Száraz lábbal tenger habjai fölött.

             Kötve avagy oldva mennyekben,

             Mit te földön rendelsz, úgy lészen.

4.           Mutasd meg mirajtunk szent hatalmadat,

             Ó Szent Péter, melyet Isten néked ad,

             Egészségben tartsd meg testünket,

             Vezesd boldogságra lelkünket.

5.           Együtt dicsôítsük közös örömmel

             Szent Pál apostolt is ma szent Péterrel,

             A világnak bölcs tanítóját,

             Szent Egyháznak másik oszlopát.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©