HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/213:    Áldunk Isten jó szolgája   (Szent Józsefrôl)

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/109

 

Szöveg:

Tordai Ányostól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Áldunk Isten jó szolgája,

             Szent családnak hű sáfárja,

             Kire Isten megváltásunk titkát bízta,

             Mert a lelked igaz volt és szíved tiszta.

2.           Ôre voltál Máriának,

             Tanuja szűz liljomának,

             Kit kertedbe Isten plántált vigyázatra,

             Hogy fakasszon drága bimbót áldozatja.

3.           Betlehemnek jászolánál

             A Kisdedre ráhajoltál,

             Megmutattad pásztoroknak, királyoknak,

             Kit fiaiak mindörökké hinni fognak.

4.           Bosszújától Heródesnek

             Isten Fiát védelmezted,

             Bujdosásban lelked retteg, tested fárad,

             Hogy megtartsd ôt a megváltó keresztfának.

5.           Kit angyalok hűn szolgálnak,

             Intésére készen állnak,

             Isten Fia tenéked lett engedelmes,

             Alázattal szavaidra ô figyelmez.

6.           Két kezed munkája árán

             Növekedett a szent Bárány,

             Műhelyedet verejtékkel megszentelte,

             Ott készült a keresztfára áldott lelke.

7.           S a keresztfán kit megváltott,

             Sok baj ôrli e világot:

             Ó Szent József, Szentcsaládnak hű sáfárja,

             Legyen gondod Jézusod szent Egyházára!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©