HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/214:    Krisztus Jézus Nagyanyjának   (Szent Annáról)

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/291

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Krisztus Jézus Nagyanyjának,

             Dicsôséges szent Annának,

             Zengjen buzgó éneket

             Szívünkbôl a szeretet.

             Kérünk te szent magzatodért,

             És kit ô szült, Megváltónkért,

             Szent Anna, szent Anna!

             Krisztus Jézus nagyanyja,

             Légy híveid oltalma.

2.           Te vagy azon áldott szent föld,

             Melybôl ama szép virág nôtt,

             Szűzességnek liljoma,

             Üdvözítônk szent Anyja.

             Kérünk te szent magzatodért,

             És kit ô szült, Megváltónkért,

             Szent Anna, szent Anna!

             Krisztus Jézus nagyanyja,

             Légy híveid oltalma.

3.           Mily nagy a te méltóságod,

             Hogy az Isten így megáldott,

             Hogy ennyire szeretett,

             S fölmagasztalt tégedet.

             Kérünk te szent magzatodért,

             És kit ô szült, Megváltónkért,

             Szent Anna, szent Anna!

             Krisztus Jézus nagyanyja,

             Légy híveid oltalma.

4.           Kérj Istentôl szent kegyelmet,

             Melynek vezérfénye mellett,

             Hűn követve tégedet,

             Töltsük itt az életet.

             Kérünk te szent magzatodért,

             És kit ô szült, Megváltónkért,

             Szent Anna, szent Anna!

             Krisztus Jézus nagyanyja,

             Légy híveid oltalma.

5.           Védelmezze pártfogásod

             Mindenkor az ifjúságot;

             Légy a szűzek örzôje

             Szűzanyánk szent szülôje.

             Kérünk te szent magzatodért,

             És kit ô szült, Megváltónkért,

             Szent Anna, szent Anna!

             Krisztus Jézus nagyanyja,

             Légy híveid oltalma.

6.           Ó, házasok szent példája!

             Légy híveid oltalmára,

             Isten szerint éljenek

             S üdvösséget nyerjenek.

             Kérünk te szent magzatodért,

             És kit ô szült, Megváltónkért,

             Szent Anna, szent Anna!

             Krisztus Jézus nagyanyja,

             Légy híveid oltalma.

7.           Távoztasson el jóságod

             Minden háztól minden átkot,

             Minden rosszat, de kivált

             A bűnt, e nagy lelki kárt.

             Kérünk te szent magzatodért,

             És kit ô szült, Megváltónkért,

             Szent Anna, szent Anna!

             Krisztus Jézus nagyanyja,

             Légy híveid oltalma.

8.           Vígasztald a szenvedôket,

             Az inséggel küszködôket,

             Minden árvát s özvegyet

             Segítsen föl szent kezed.

             Kérünk te szent magzatodért,

             És kit ô szült, Megváltónkért,

             Szent Anna, szent Anna!

             Krisztus Jézus nagyanyja,

             Légy híveid oltalma.

9.           S ha végóránk elközelget,

             Légy halálos ágyunk mellett,

             Hogy isteni unokád

             Adjon égi koronát.

             Kérünk te szent magzatodért,

             És kit ô szült, Megváltónkért,

             Szent Anna, szent Anna!

             Krisztus Jézus nagyanyja,

             Légy híveid oltalma.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©