HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/215:    Ha kívántok   (Páduai Szent Antalról)

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/221

 

Szöveg:

(a Sz. Bonaventúra- féle latin himnusz után) Verseghy Ferenctôl javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ha kívántok nagy csodákat,

             Szent Antalhoz menjetek,

             Ha szenvedtek bajt, aggságot,

             Gyámolt tôle kérjetek.

             Soha azon inség, tévely,

             Sem a vétek nem fogott,

             Akit Antal szent kezével

             Pajzsa alá fogadott.

2.           Intésére a tengernek

             Csillapodnak habjai;

             S a kárvallott jó embernek

             Megkerülnek javai.

             A bilincsek szétszakadnak,

             A veszély is elsimul,

             A csapások ellankadnak

             És az áldás bôven hull.

3.           Légyen áldás az Atyának

             A mennybéli trónuson,

             Légyen áldás szent Fiának

             Most és minden korokon,

             Légyen áldás a Léleknek,

             Ki lelkünket szenteli.

             Vegye bérét a mennyeknek,

             Ki Szent Antalt tiszteli.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©