HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/216:    Föltekintünk   (Páduai Szent Antalról)

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Amade: Buzgó szívnek énekes fohászkodási (1755.) 21. o

 

Szöveg:

Nagy Gyulától

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Föltekintünk a szegénység ködfelhôin át

             Páduának csillagára, Szent Antal, terád

             Bízva hozzád fordulunk,

             Bajainkban gyámolunk,

             Hallgat szádra, imádra Jézus, jó Urunk.

2.           Szent Ferencnek nyomdokában vígasztalva jársz,

             Nyert ügyünk van, ha te ott fent oltalmunkra állsz.

             Szánd a néma szenvedôt,

             Aggódót a harc elôtt;

             Szánd a bárányt, hogyha látod a tövisben ôt.

3.           Jézus által terveinket jó sikerre vidd,

             Megfogadjuk, el nem hagyjuk hű szegényeid.

             Alamizsnánk édesebb,

             Ha megáldja szent kezed,

             Fölkel tôle új erôre a porbaesett.

4.           Tiszta férfi, karjaidban a kis Jézus ül,

             Szólj mellettünk, mert szavadra hozzánk édesül,

             Ô az angyali kenyér,

             Lelkünk csak belôle él,

             Porló testünk feltámadást csak benne remél.

5.           Antal, kinek lángszavára mély tenger felel,

             Szívünk siket mélységét is szavad verje fel.

             Boldog, aki rád figyel,

             Nyomdokodban indul el

             Krisztus útján, hôs erényre, porból égbe fel.

6.           Majd ha fut már a megfáradt test alól a föld,

             Ó Szent Antal, üdvösséget ott keresve fönt,

             Segítsd véled zengenünk:

             ,, dicsô Szűz, légy velünk!

             Ha velünk vagy, Jézus Anyja, ki gyôz ellenünk!''

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©