HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/217:    Téged kérünk esedezve   (Szent Vendelrôl)

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/216

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, rövidítve

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Téged kérünk esedezve, irgalmas Isten!

             Szenteidnek felajánlott könyörgésünkben.

             Jószágunkat ôrizd meg

             Mindennémű veszélynek

             Ártalmától szent Vendelnek könyörgésére.

2.           Mindenünket tôled vettük, mindenek Ura!

             Te alkottad a barmokat szolgálatunkra.

             Jószágunkat ôrizd meg

             Mindennémű veszélynek

             Ártalmától szent Vendelnek könyörgésére.

3.           Te vagy élô kútforrása minden javaknak,

             Te adsz erôt, táplálékot minden állatnak.

             Jószágunkat ôrizd meg

             Mindennémű veszélynek

             Ártalmától szent Vendelnek könyörgésére.

4.           Tartsd meg, Uram, amit adtál, hogy hív munkánkkal

             Kenyerünket megszerezzük jóvoltod által.

             Jószágunkat ôrizd meg

             Mindennémű veszélynek

             Ártalmától szent Vendelnek könyörgésére.

5.           Ments meg minket az éhségtôl, háborúságtól,

             Szárazságtól, árvizektôl és döghaláltól.

             Jószágunkat ôrizd meg

             Mindennémű veszélynek

             Ártalmától szent Vendelnek könyörgésére.

6.           Ne nézd, Uram, vétkeinknek nagy sokaságát,

             De atyai szereteted irgalmasságát.

             Jószágunkat ôrizd meg

             Mindennémű veszélynek

             Ártalmától szent Vendelnek könyörgésére.

7.           Tégy méltókká ismét minket szeretetedre,

             Kik bűneink bocsánatát kérjük epedve.

             Jószágunkat ôrizd meg

             Mindennémű veszélynek

             Ártalmától szent Vendelnek könyörgésére.

8.           Szent Fiadnak szent nevére kérünk, nagy Isten,

             Bízván az ô véghetetlen nagy érdemében.

             Jószágunkat ôrizd meg

             Mindennémű veszélynek

             Ártalmától szent Vendelnek könyörgésére.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©