HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/220:    Áldozattal járul hozzád   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Miseének

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 18. o

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, javítva(Harsányi-Sík)

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped,

             Hogy végtelen jóságodért hálát adjon tenéked.

             A gyermeki hű szíveknek

             Áldozatját nem veted meg,

             Szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.

2.           Dicsôítésre

             Dicsôség a magasságban a fölséges Istennek,

             Békesség itt lenn a jámbor, jószándékú embernek.

             Add, hogy mindig élô hittel,

             Hív reménnyel, szeretettel

             Mondjunk méltó dícséretet, ó Atyánk, szent nevednek.

3.           Hiszekegyre

             Úr Jézus, te hoztad égbôl az üdvösség igéit,

             A te drága ajándékod az egekbe vivô hit.

             Ez élessze szíveinket,

             Ez vezesse tetteinket.

             Uram, Uram, kihez menjünk, ha malasztod nem segít.

4.           Felajánlásra

             Az oltáron megújul most a kereszt áldozata,

             Mint azt vérrel bűneinkért Megváltónk bemutatta.

             Ámbár itten nincs vérontás,

             De megvan az Istenáldás,

             Bôven árad ránk a váltság, vérének szent harmata.

5.           Felajánlásra

             A kenyér s boráldozattal felajánljuk szívünket,

             Szándékunkat, tetteinket és mind egész éltünket.

             Áldd meg, amit fölszentelnek

             Hív szolgáid szent nevednek.

             Irgalmasság édes Atyja, ó hallgass meg bennünket.

6.           Szent, szent-re

             Az angyalok seregével zengjük: Szent az Úristen!

             A tiszta szív örömével mondjuk: Szent az Úristen!

             Zengje velünk az ég és föld,

             Melyet dicsô neve bétölt:

             Szent az Isten, szent az Isten, örökké szent az Isten!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Zsasskovszky forrása Veit: Choral-Buch 38. sz. (eltérés csak az utolsó két üt.-ben).