HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/221:    Egybegyűltünk, ó nagy Isten   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Miseének

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár(1855.) 25. o

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, javítva (Harsányi-Sík)

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Egybegyűltünk, ó nagy Isten,

             Buzgó imádásodra,

             Lelkünk méltó hadd lehessen

             Isteni áldásodra,

             Mely a tiszta áldozatban

             Számunkra elrejtve van.

             Ó tekints hát kegyelmesen

             Itt esdeklô nyájadra.

2.           Dicsôítésre

             Legyen áldás és dicsôség

             Mennyben a nagy Istennek!

             Testi, lelki szent békesség

             Földön minden embernek.

             Az angyali seregekkel

             Kiáltsuk nagy örömmel:

             Dicsôség a jó Istennek,

             Békesség az embernek!

3.           Hiszekegyre

             Ó Atyánk, te itt a földön

             Anyát adtál minekünk,

             Kinek szívén mindörökkön

             Békességet lelhetünk.

             Szentegyházad e jó anya,

             Az igazság oszlopa,

             Nem félünk mi, bármi jöjjön,

             Amíg ô áll mellettünk.

4.           Felajánlásra

             Jézus Krisztus szerzeménye

             A kenyér s boráldozat,

             Mit nevednek emlékére,

             Uram, szolgád bemutat.

             Legyen kedves, ó szent Atya,

             Fiad vére harmata;

             Lelkünket, hogy hófehérre

             Mossa, kérünk, elfogadd.

5.           Szent, szent-re

             Szent örökké, szent az Isten,

             Atya, Fiú, Szentlélek!

             Zengjen égen s földön minden

             Hálát a nagy Istennek.

             Áldott, ki az Úr nevében

             angyalok körében.

             Szent örökké, szent az Isten,

             Atya, Fiú s Szentlélek!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A dallam szerzôje Karl Pitsch (a Zsasskovszkyak prágai mestere). Lásd Veit: Choral-Buch 11. sz.