HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/222:    Futva jöttem elibéd   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Miseének

Forrás:

Dallam:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 437. o

 

Szöveg:

Czikéné Lovich Ilonától

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Futva jöttem elibéd

             Szentélyedbe, Isten;

             Édes arcod örömét

             Be kerestem!

             Mint a szarvas hűs eret,

             Csobogót,

             Úgy kívánlak, mérhetetlen

             Égi jót.

2.           Dicsôítésre

             Háromságban örök Egy,

             Téged magasztallak,

             Békességet permetezz

             Az igaznak!

             Énekszóval áldalak

             Művedért.

             Áldott Krisztus, kegyelmedbe

             Vissza végy.

3.           Evangéliumra

             Árva szívem holt erét

             Töltsd meg, égi Jóság.

             Átcsobogjon szent igéd:

             Friss valóság.

             Hadd teremjen szűz erôt,

             Tiszta vért,

             Halni bátor hôsi szívet

             Szívedért.

4.           Hiszekegyre

             Hiszek hármas, mégis egy

             Örök égi Jóban,

             Láthatatlant s láthatót

             Alkotóban.

             Hiszem hozzánk testesült

             Egy Fiát,

             És a Lélek csodatermô

             Harmatát.

5.           Felajánlásra

             Vedd e tiszta áldozat

             Kenyerét, Hatalmas.

             Árva szónkra, Irgalom,

             Kérünk, hallgass.

             Bűneinkért ad Fiad

             Drága bért,

             Ó fogadd el elevenért,

             Holtakért.

6.           Felajánlásra

             Meghajoltan áldozunk,

             Benne kedved teljék.

             Vedd e víz és vedd e bor

             Titkos teljét.

             Égbe küldje illatát

             A kehely.

             Hozzánk hajló irgalommal

             Töltsön el.

7.           Szent, szent-re

             Szent az Úr! a földtekén

             Mennydörögve szólal

             Angyalajkak kórusán

             Csendülô dal.

             Szent az Isten. Emberért

             Ô teremt

             Szeretetbôl üdvösséget.

             Szent, szent, szent!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Eredetileg a szótagszám nem minden versszakban egyforma. Ezért egypár -- felesleges betoldásnak látszó -- ismétlôdô dallamhangot elhagytunk.