HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/223:    Hozzád sóhajt   (Miseének)

 

Ünnepkör:

 

Miseének

Forrás:

Dallam:

Túróci kéziratos ,,Cantionale et Passionale Hungaricum'' (XVII. sz.) 44. o.

 

Szöveg:

Székely Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Hozzád sóhajt a lélek, Urunk,

             Hozzád vonz az igaz szeretet,

             Hozzád jöttünk, eléd borulunk.

2.           Kezdetre

             Útunk állnák gonosz bűneink,

             Ám addig kér esengve imánk,

             Míg irgalmad reánk letekint.

3.           Dicsôítésre

             Istenhez száll dícsérô imánk.

             S ha van bennünk igaz akarat,

             Istentôl száll a béke reánk.

4.           Evangéliumra

             Mint föld issza a csendes esôt,

             Úgy fogadjuk az égi igét,

             Ez ád nékünk vigaszt s új erôt.

5.           Hiszekegyre

             Drága kincsünk nekünk a hitünk.

             Hálás szívvel köszönjük, Urunk,

             Hogy szólottál, hogy szerethetünk.

6.           Felajánlásra

             Szent Szíveddel együtt hevülünk,

             Felajánljuk szívünk, mindenünk.

             Szándékoddal így egyesülünk.

7.           Felajánlásra

             Gyarló szívünk imája csekély.

             De ha Szíved könyörög velünk,

             Mégis, mégis bizton eget ér.

8.           Szent, szent-re

             Ó, áldjuk mind az egek urát,

             Szent, szent, szent vagy, így szóljon imánk.

             Ég s föld zengje a hála dalát.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©