HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/224:    Induljunk testvérek   (Miseének)

 

Ünnepkör:

 

Miseének, Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) I. 45. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

A 2. versszak kihagyásával különösen a nagyböjt alatt éneklendô.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Induljunk testvérek a Golgota hegyére,

             Jézusunk Megváltónk áldozati helyére.

             Az oltárnak Golgotáján

             Újra meghal most a Bárány.

             Új kegyelmet ad

             A nagy áldozat.

2.           Dicsôítésre

             Istennek dicsôség ez a titkos áldozat.

             Embernek békesség egyedül csak itt fakad.

             Az angyali seregeknek,

             Kik látatlan itt lebegnek,

             Zengjük énekét:

             Nyitva most az ég!

3.           Evangéliumra

             Bárányt és gerlicét, tiszta tömjénillatot

             Áldoztak Istennek régi jámbor századok.

             Krisztus a mi áldozatunk,

             Amelyet most bemutatunk,

             Kenyérszín alatt:

             Egy az áldozat.

4.           Hiszekegyre

             Lélekben látjuk most a Golgota keresztjét,

             Kereszten haldokló kegyes Krisztus szent testét.

             Magát adta mihelyettünk,

             Hisszük: meghalt miérettünk.

             Mégis itt maradt:

             Örök áldozat.

5.           Felajánlásra

             Most, Uram, lelkünket fölajánljuk teneked,

             Oltárod asztalán ezt a titkos kenyeret.

             Krisztus teste lesz belôle,

             Bűneinknek elvevôje,

             Mely megtöretett

             Rossz magunk helyett.

6.           Felajánlásra

             Vedd, Uram, kelyhünkbôl ezt az áldott tiszta Bort,

             Vér lesz ez, élô vér, amely értünk kiomolt,

             Amikor a hegyes dárda

             Krisztus mellét általjárta.

             Uram, ez a vér

             Kegyelemre kér!

7.           Szent, szent-re

             Zengje a mindenség: szent, szent, szent az Úristen.

             Szentségét vallottad Jézusunk a kereszten,

             Amikor szent véred adtad

             Engesztelô áldozatnak.

             Véled áldozunk,

             Édes Jézusunk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©