HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/225:    Jertek, keresztény hívek   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Miseének

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) I. 23.o

 

Szöveg:

A ferencesek ,,Ájtatos énekek és imádságok'' (1734.) c. könyve alapján a Szepesi-féle szöveg tekintetbevételével Harsányi Lajos átdolgozása

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Jertek, keresztény hívek,

             Az Istent dicsérni!

             Áldást ad mindenkinek,

             Aki bízva kéri.

             Övé e szent áldozat,

             A kenyér s boráldás,

             Mely szentséggé változik,

             Hirdeti az Írás.

             Uram irgalmazz!

2.           Dicsôítésre

             Néked, édes Istenünk,

             Áldás fenn a mennyben!

             Békességet adj nekünk,

             Embereknek itt lenn.

             Téged, Isten, jó Atyánk,

             Tiszta szívvel áldunk,

             Téged, édes Jézusunk,

             Lelkünkbôl imádunk.

             Uram, irgalmazz!

3.           Evangéliumra

             Istentôl jó minekünk

             Üdvösség igéje,

             Mindennek, amit hiszünk,

             Ô a szent szerzôje.

             Maga Isten megtanít

             Minket minden jóra,

             Boldog, aki figyelmez

             Az isteni szóra.

             Uram, irgalmazz!

4.           Hiszekegyre

             Hiszünk, vallunk, tégedet,

             Háromság egy Isten!

             Jöjj, erôsítsd népedet

             Ez igaz, szent hitben.

             Atya, Fiú, Szentlélek,

             Minden ember áldjon,

             Erôsségünk idelenn

             És a másvilágon.

             Uram, irgalmazz!

5.           Felajánlásra

             Ó fogadd kegyelmesen

             Lelkünk áldozatját,

             Vétkeikért hűtelen

             Gyermekeid adják.

             Ámulat vesz itt erôt

             Gyenge emberészen:

             Ami bor volt és kenyér,

             Testté, vérré lészen.

             Uram, irgalmazz!

6.           Szent, szent-re

             Szent vagy édes Istenünk,

             Szábaoth nagy Isten!

             Kit dícsér az ég velünk

             És a földön minden.

             Urunk, legyen nagy neved

             Mindörökre áldva!

             Esdve kérünk, jöjj közénk,

             Szállj le az oltárra!

             Uram, irgalmazz!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 16. üt. 2. hangja eredetileg ,,e''. Sajtóhibának vettük, mert mind az élô gyakorlat, mind az éneknek minden írott vagy nyomtatott egyéb variánsa e helyt ,,c''-t énekeltet. Elôfordul a Gimes 1844. 11. o.-án. Ôse Náray 1695. 104. o.