HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/226:    Kegyességgel hívsz, ó Jézus   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Miseének

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár(1855.) 26. o

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, javítva (Harsányi-Sík)

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Kegyességgel hívsz, ó Jézus,

             Atyai szent kebledre,

             Hozzád megyünk mindahányan,

             Kik meg vagyunk terhelve.

2.           Dicsôítésre

             A mennyei szent karokkal

             Engedd, Uram, zengenünk:

             Légyen áldás és dícséret

             Neked, édes Istenünk.

3.           Evangéliumra

             Oltárodhoz azért jöttünk

             Követvén hívásodat,

             Hogy megnyerjük az enyhülést,

             A te szent malasztodat.

4.           Hiszekegyre

             Kihez menjünk, Uram Jézus?

             Igazság, út csak Te vagy,

             Benned hiszünk és reménylünk,

             Soha, soha el ne hagyj!

5.           Felajánlásra

             Itt van, mit a végvacsorán,

             Jézus, értünk szerzettél,

             És a kínos szent keresztfán

             Szent véreddel rendeltél.

6.           Felajánlásra

             Áradjon ránk, kegyes Jézus!

             Ez áldozat érdeme,

             És hagyj benned elmerülni,

             Irgalomnak tengere.

7.           Szent, szent-re

             A tiszta szív érzelmével

             Zengjen buzgó énekünk:

             Szent az Isten, szent az Isten,

             Szent vagy, édes Istenünk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A dallam szerzôje Wenzel H. Veit. L. Veit: Choral-Buch- ban a 177 sz. ének közepét.