HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/227:    Kegyes szemmel nézz ránk   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Miseének

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 116. o

 

Szöveg:

Geréb Kázmértól, javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk,

             Akik szívvel, ajkkal áldunk, tisztelünk.

             Kegyelmednek árját áraszd ránk

             S légy mindenkor édes jó Atyánk!

2.           Dicsôítésre

             Légy áldva az égben és a földtekén!

             Ameddig csak élek, dicsôítlek én.

             Mindörökre engedd zengenem:

             Dicsôség tenéked, Istenem!

3.           Hiszekegyre

             Hisszük élô hittel egyházunk tanát,

             S attól el nem térünk életünkön át.

             Hiszünk erôs hittel Istenben,

             Aki Úr a földön és mennyben.

4.           Felajánlásra

             Ajándékul néked mit adjon híved?

             Hisz az égben s földön minden a tied!

             Ez áldozat nékünk mindenünk,

             Ezt fogadd el tôlünk, Istenünk!

5.           Szent, szent-re

             Téged illet, Isten, mindenek felett

             A dícséret, áldás és a tisztelet!

             Azért zengje folyton énekünk:

             Nagy vagy, jó vagy, szent vagy, Istenünk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az eredeti dallamnak a 3. üt.-ben elôforduló sajtóhibáit a Náray 1695. 181. o. variánsa alapján javítottuk ki. Egypár ritmusmódosítást is tettünk. Variáns: a ,,Szt.Erzsébet asszony életérôl'' (SZVU/303) is.