HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/228:    Keresve, ó Fölség, Téged   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Miseének

Forrás:

Dallam:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 250. o

 

Szöveg:

Nagy Miklóstól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Keresve, ó Fölség, Téged

             Beléptünk szent tornácodba.

             Íme, szívünk újra áldó

             Malasztodat szomjúhozza.

2.           Dicsôítésre

             A mélységbôl zengünk Hozzád:

             Örök a te dicsôséged!

             Tudjuk, szent Fiadtól tudjuk,

             Gyermekeid vagyunk Néked.

3.           Evangéliumra

             Titkát az örök Igéknek

             Megtaláltuk, íme, Nálad.

             Ó add, hogy szent tanításod

             Követhesse hívô nyájad.

4.           Hiszekegyre

             Hisszük a te Istenséged,

             Mely az eget beragyogja.

             Gyôzhetetlen lesz a lelkünk

             Szent hitünkhöz ragaszkodva.

5.           Felajánlásra

             Kenyeret és bort ajánl föl

             Színed elôtt a te szolgád.

             Legyen örök üdvösségünk

             Záloga e tiszta oltár.

6.           Szent, szent-re

             Szent az Isten! zengi minden,

             Zengjünk mi is térdenállva.

             Íme, közel vagy már hozzánk,

             Íme, most szállsz az oltárra!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Elôfordul: Cantionale XVII. 90. o.-án. Variáns: Náray 1695. 88. o. L. még: Zahn 43. sz.