HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/229:    Kezdôdik az ének   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Miseének, Nagyböjt

Forrás:

Dallam:

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. szd.) 13. o

 

Szöveg:

Mentes Mihálytól

Használat:

 

Nagyböjtben gyakrabban éneklendô.

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Kezdôdik az ének

             Az Úr Fölségének.

             Kezdôdik a szent áldozat.

             Alázatos hittel

             Imánk hozzád sír fel.

             Ó Atyánk, kegyesen fogadd.

             Bűnbánó szívvel koldulunk:

             Könyörülj népeden, Urunk,

             Érte halt halált szent Fiad.

2.           Dicsôítésre

             Isteni szent Fölség,

             Hála és dicsôség

             Tégedet illet egyedül.

             Trónod zsámolyára

             Száll szívünk imája

             Égbe, hol szent Fölséged ül.

             A szívünk Tehozzád eped.

             Köszönjük, hogy szent Gyermeked

             Küldted el békekövetül.

3.           Evangéliumra

             Isten jó hírével

             Közibénk jövén el,

             Irgalmat prédikált nekünk.

             Minden rút hibánkat

             Lemossa a bánat,

             Istenhez visszatérhetünk.

             A kereszt üdvösség jele,

             Éljünk hát és haljunk Vele:

             Így mentjük meg az életünk.

4.           Hiszekegyre

             Hiszünk az Atyában,

             Ég és föld Urában:

             Ô adott nékünk életet.

             Szent Fia, a Bárány,

             Drága vére árán

             Istenhez visszavezetett.

             Szentlélek a vigasztaló,

             Kiben a bűnnek meghaló

             Életünk újjászületett.

5.           Felajánlásra

             A kereszt oltárán

             Jézus, égi Bárány,

             Atyjának föláldoztatott.

             Kenyér s bor színében

             Megújítja szépen

             Az áldott szent áldozatot.

             Ó Atyánk, kegyesen fogadd,

             Hintsd le ránk szent malasztodat

             S fordítsd el tôlünk haragod.

6.           Felajánlásra

             Mi is a szívünket,

             Búnkat, örömünket

             Áldozzuk, ó Atyánk, Neked.

             Kezed áld, vagy büntet,

             Egész életünket

             Adtad, hát el is veheted.

             Jézusért bízva szenvedünk,

             Jézusé legyen életünk,

             Ki értünk fölfeszíttetett.

7.           Szent, szent-re

             Szent vagy, Uram, szent, szent:

             Zengik a mennyben fent

             Ujjongó szentek, angyalok.

             Szent vagy, Uram, szent, szent:

             Bűnös földön itt lent

             Visszhangnak szállnak sóhajok.

             A kereszt áldja szent neved,

             Ôvele hódolnak Neked

             Emberi s angyali karok.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 7 üt. után az eredetiben következô egypár zavaros hang helyébe az elsô 2 üt.-et illesztettük. A 15. üt 1.hangja (eredetileg ,,c'') helyébe a 18. üt. mintájára  ,,g''-t tettünk.