HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/23:     Istengyermek   (Az Oltáriszentségrôl)[1]

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Szemenyei-Kapossy: Róm Kath. Egyh. Énekek (1887.) I. 317. o

 

Szöveg:

Pakocs Károlytól

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

2/4

 

1.           Istengyermek, kit irgalmad

             Közénk lehozott,

             Angyaloknak énekével

             Néked áldozok

             Terjeszd fölém kezedet,

             Hogy az Istenszeretet

             Töltse el ma szívem, lelkem,

             Jászolod tövén.

2.           Bár nem látom gyermekarcod

             Szent vonásait,

             Hiszem mégis rendületlen:

             Hogy már Te vagy itt.

             És mosolygón fölfogod

             Könnyemet, amit hozok

             Ajándékul jászolodnak

             Trónusához én.

3.           Istengyermek, nézd szívemnek

             Forró vágyait:

             Boldogságot adni másnak

             Nincs hatalma itt,

             Csak Tenéked, Istenem.

             Ó, ha arcod megjelen

             Áldott ostya szent színében,

             Boldog vagyok én.

4.           Betlehemi csillagodat

             Ragyogtasd nekem,

             Ki e sötét lelki éjben

             Jászlod' keresem!

             Add hitemnek fényedet,

             Akkor biztosan megyek

             S meg nem állok, míg a trónod

             El nem érem én.

5.           Szentségházad jászolához

             Állok ôrnek én,

             Hogy ne bántson senki Téged

             Már e földtekén.

             Ó ha Téged sértenek,

             Én szívembe rejtelek

             S menedéket adok Néked

             Mindhalálomig.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Dallama Kapossy szerint: ,,A nép ajkáról''.