HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/231:    Vágyva jöttem   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Miseének

Forrás:

Dallam:

 

 

Szöveg:

Berecz Kálmántól

Használat:

 

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár(1855.) 9. o

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Vágyva jöttem színed elé

             E szent helyre Istenem,

             Hol az ember búja, gondja

             Szép csendesen elpihen.

             Itt az oltár lépcsôjénél,

             Az oltári nagy Szentségnél,

             Bánatom ha kiönthetem,

             Lelkem szinte újra él.

2.           Dicsôítésre

             Egykor a te szent Fiadnak

             Angyalsereg énekelt,

             S énekük a csüggedésbôl

             Sok bús lelket fölemelt.

             Én is egész csüggedt vagyok,

             Mert vétkeim rútak, nagyok,

             De itt a szent ének hangján

             Új életre támadok.

3.           Evangéliumra

             Bölcs Salamon Sion hegyén

             Szép templomot épített,

             És abban a frigyszekrénynek

             Méltó helyet készített.

             Én is olyan helyre teszem

             Az én árva bűnös szívem,

             Hogy ott méltón ellakhassék

             A Szentlélek Úristen.

4.           Hiszekegyre

             Hajdan a szent pátriárkák

             Terjesztették a hitet,

             Mely az idôk teljében a

             Hívô népnek üdve lett.

             Most a Jézus tanítása,

             Mint az egyház magyarázza,

             A mi örök üdvösségünk

             Csalhatatlan forrása.

5.           Felajánlásra

             Ôseinknél kosok, tulkok

             Vére volt az áldozat,

             Mellyel a te fölségednek

             Ajánlották magukat.

             Engesztelve, ha vétkeztek,

             Hálálkodva, ha jót nyertek,

             És esdve, ha valamiben

             Olykor hiányt szenvedtek.

6.           Felajánlásra

             Mi is épúgy vért áldozunk,

             De nem kosok s tulkokét,

             Hanem a szent kereszt fáján

             Értünk meghalt Krisztusét,

             Mely letörli minden bűnünk,

             Megkönnyíti minden terhünk,

             Hogyha hozzá élô hittel,

             Bűnbánattal sietünk.

7.           Szent, szent-re

             Fönt az égben az angyalok

             Így dícsérnek: szent, szent, szent!

             És mi vélük egyesülve

             Magasztalunk idelent:

             Angyaloknak dicsôsége,

             Bűnösöknek reménysége,

             Te vagy minden jónak, szépnek

             Ôsforrása és vége!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ôse: ,,Velünk lakó tiszta Ostya'' (SZVU/141). Variáns: ,,Íme szent lakodba jöttem'' (Szepesi: Áhítat Gyakorlatai 1857. 36. o.).