HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/232:    Zeng a harang   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Miseének

Forrás:

Dallam:

Gimesi kéziratos énekgyűjtemény (1844.) 233. o.

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Zeng a harang hívó szóval

             E szép ünnep reggelén.

             Összegyűltünk oltárodnál,

             Kél szívünkben új remény.

             Földi bajban, gyötrelemben

             Tűnik, múlik életünk:

             Áldozatod erejében

             Új életre ébredünk.

2.           Dicsôítésre

             Dicsôség a magasságban,

             Élô Krisztus, teneked.

             Szent halálod dicsôsége

             Megnyitá a mennyeket.

             Békességünk csak te benned

             Van a földön minekünk,

             Bízva lépünk nyomaidba,

             Tudjuk: hozzád érkezünk.

3.           Evangéliumra

             Uram Jézus, tenálad az

             Örök élet igéje,

             Biztosítja igazságát

             Szentelt véred pecsétje.

             Taníts minket égi szóval,

             Hívj magadhoz Jézusunk,

             Szent igédnek világánál

             Mennyországba eljutunk.

4.           Hiszekegyre

             Krisztus Urunk, hiszünk néked,

             Sziklán épül szent hitünk:

             Életedet bizonyságul

             Odaadtad, Istenünk.

             A halálnak zord hatalmát

             Nyitott sírod letörte,

             A halandó, ki hisz benned,

             Általad él örökre.

5.           Felajánlásra

             Mit adhatok, szegény bűnös?

             Szívembôl csak bűn fakad.

             Te vagy értünk, Üdvözítônk,

             A szeplôtlen áldozat.

             A halandó mindig újra

             Megtetézi vétkeit,

             Nem ajánlhat elégtételt,

             Hogyha Jézus nem segít.

6.           Felajánlásra

             De az oltár fehér gyolcsán

             Újul egyre áldozat:

             Bűneinkért felajánlod,

             Édes Jézus, magadat.

             S hogyha vétkünk sokasága

             Ezerannyi volna még:

             Áldozatod tiszta lángján

             Vétkünk szennye mind elég.

7.           Szent, szent-re

             Hódolattal dicsôítnek

             Az angyali seregek,

             Imádattal leborulnak

             A bűnbánó emberek.

             Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Jézus,

             Örök élet királya!

             Boldog, aki dícsôséged

             Hívô szívvel imádja.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ôse (igen csekély eltéréssel): Bozóki (1797.) 70. o.