HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/233A:   Minden földi dolgunk   (Kismise--Kezdetre)

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 148. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Minden földi dolgunk messze elmaradt,

             Körülvesszük íme, szent oltárodat.

             Alázattal kérve lelkünk meghajol:

             Add, hogy részesedjünk ajándékiból.

2.           Kezdetre

             Hódolatunk hozzuk szent színed elé,

             Imádattal szálljon lelkünk ég felé.

             A Szentlélek adjon tüzes ihletet,

             Hogy a szívünk tisztán áldozzon neked.

 

 

SZVU/233B:   Mit az angyalseregeknek   (Kismise--Dicsôítésre)

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 96. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Dicsôítésre

             Mit az angyalseregeknek

             A magasban hirdet nyelve:

             A dicsôség meg a béke

             Költözzék be a szívekbe.

 

 

SZVU/233C:   Boldog, akit tanítasz   (Kismise--Evangéliumra)

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 95. o.

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Evangéliumra

             Boldog, akit tanítasz,

             Ó megváltó Jézusom!

             Bízva megy Tefeléd

             Útadon.

2.           Evangéliumra

             Üdvösségre nincsen út,

             Nincs máshol, csak tevéled,

             Te vagy út, igazság

             És élet.

 

 

 

SZVU/233D:   Hiszem az égi Úr szavát   (Kismise--Hiszekegyre)

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 27. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Hiszekegyre

             Hiszem az égi Úr szavát,

             Hiszem az Egyház szent tanát.

             Az életúton erôt ez ád,

             Ez felderíti az éjszakát.

             Hiszem az Egyház szent tanát,

             Hiszem, amit elébem ád.

 

 

 

SZVU/233E:   Felajánljuk néked   (Kismise--Felajánlásra)[1]

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 144. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Felajánlásra

             Felajánljuk néked a borunk és kenyerünk,

             Szenteld meg és áldd meg, mindenható Istenünk,

             Hogy szent tested árán, ó isteni Bárány,

             Mennyországba mehessünk.

2.           Felajánlásra

             Felajánljuk néked minden földi dolgunkat,

             Kezeidbe tesszük életünket, holtunkat,

             Te oltalmazd védve, vezesd üdvösségre

             Gyarló embervoltunkat.

 

 

 

SZVU/233F:   Szent vagy... éneklik   (Kismise--Szent, szent-re)[2]

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 154. o.

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szent, szent-re

             Szent vagy, szent vagy,

             Éneklik az angyalok,

             Szent vagy, szent vagy,

             Leborulva hódolok.

             Örvendezve pálmaágat lengetek,

             Lábad elé leterítem szívemet.

 

 

SZVU/233G:   Megjelent az Úr   (Kismise--Úrfelmutatás után)[3]

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 19. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Úrfelmutatás után

             Megjelent az Úr közöttünk, lelkünk meghajol,

             Áldott teste lett a szent kenyér, vére lett a bor.

             Én érettem, érdemetlen, hitvány, földi por!

2.           Úrfelmutatás után

             Mit adhatnék viszonzásul, édes Jézusom?

             Amit adtál testi, lelki jót: néked áldozom,

             Szenvedésem és reményem lábadhoz rakom.

 

 

 

SZVU/233H:   Itt a perc   (Kismise--Áldozás)[4]

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Illyés: Sóltári Enekek (1693.) 46. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Áldozásra

             Itt a perc, az áldott,

             Melyre szívem vágyott.

             Lelkem, íme, tárva,

             Üdvözítôm várja.

             Jöjj szívembe kérlek,

             Csak tebenned élek,

             Hogyha itt vagy nálam,

             Telve minden vágyam.

2.           Áldozásra

             Add, hogy el ne térjek:

             Ösvényeden éljek,

             Kerüljem a vétket,

             Szolgáljak téged.

             Minden kisértésben

             Szent malasztod védjen,

             Hogy a harcot álljam

             Életben, halálban.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Variáns: SZVU/119. Ôse Hoffgreff-gyűjtemny (1552-53.) n ív 3. és Ee ív 4. lap.

[2] Késôbb a kolozsvári énekeskönyv (1744.) is átvette.

[3] A 2. üt. 2. hangja helyén eredetileg két ,,f'' áll. Variánsok: ,,Szállj ránk, életadó Lélek'' (SZVU/101) és Bozóki 1797. 129. o.

[4] Szabolcsi B. vélekedése szerint (Tinódi Zenéje, 1929.):,,... az Illyés-közölte melódiában Tinódi Jázonának autentikus dallama maradt ránk.'' Rokonságban: ,,Dícsérjük Jézus szentséges szűz Anyját'' (SZVU/180) népes dallamcsaládjával. L. annak jegyzetét.