HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/234A:   Összegyűltünk áldozatra   (Kismise--Kezdetre)[1]

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) II. 16. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Összegyűltünk áldozatra, hívô magyar nép,

             Krisztus Urunk titokzatos élô testekép.

             Tudjuk, Jézus, szent fejünk,

             Ahol össze így jövünk

             Ketten, hárman Te nevedben:

             Ott vagy mivelünk.

 

 

 

SZVU/234B:   Dicsôség a magasságban   (Kismise--Dicsôítésre)

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 153. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Dicsôítésre

             Dicsôség a magasságban, alleluja!

             Embernek békesség,

             Kiben él az Úr akarata!

2.           Dicsôítésre

             Jézus Krisztus szeret minket, alleluja!

             Hát legyen életünk

             Jóságnak dícsérô dala!

 

 

SZVU/234C:   Írásokban hangos szóval   (Kismise--Evangéliumra)

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Kájoni: Csíkcsobotfalvi kézirat (XVII. század) 286. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Evangéliumra

             Írásokban hangos szóval szól hozzánk az Úr.

             Hittel halljuk, meg is valljuk, életünkkel álljuk,

             Amit szól az Úr!

 

 

SZVU/234D:   Krisztus vonja szívünket   (Kismise--Hiszekegyre)

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Túróci kéziratos ,,Cantionale et Passionale Hungaricum'' (XVII. század) 40. o.

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Hiszekegyre

             Krisztus vonja szívünket,

             Egyház fogja kezünket,

             Krisztus hozta hitünket,

             Hozzá az viszen bennünket.

 

 

 

SZVU/234E:   Áldozatra örök Isten   (Kismise--Felajánlásra)[2]

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. század) 40.o.

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4,2/4,3/4

 

1.           Felajánlásra

             Áldozatra örök Isten oltárához

             Úgy jövünk, mint ama végsô vacsorához.

             Krisztusnak újul itt teste, vére.

             Tesszük ezt Jézusunk emlékére.

             Vér itt nem hull

             Áldozatul,

             Mégis itt az Úr.

2.           Felajánlásra

             Egyesíts most, örök Isten, mindnyájunkat!

             Felajánljuk életünket, halálunkat.

             A pappal áldozni egyesülünk,

             Testedben, véredben részesülünk.

             Tiszta szívét

             Hozza eléd

             Néped, ó Felség.

 

 

SZVU/234F:   Szent, szent, szent   (Kismise--Szent, szent-re)[3]

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Szegedi: Cantus Catholici (1674.) 3. o. és a kéziratos ,,Magyar Cantionale'' (XVII. század) 12. o. dallamainak egybevetésébôl

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szent, szent-re

             Szent, szent, szent az Isten!

             Szent az Atya Isten!

             A Fiú és a Szentlélek,

             Szent a Háromegy Isten!

 

 

 

SZVU/234G:   Az oltáron trónol   (Kismise--Úrfelmutatás után)[4]

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) II. 38. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Úrfelmutatás után

             Az oltáron trónol már

             A felséges nagy Király.

             Minden angyal itt lebeg,

             Itt a minden középpontja:

             Jézus Szíve idevonja

             A dicsôült szíveket.

 

 

 

SZVU/234H:   Készen már   (Kismise--Áldozásra)

 

Ünnepkör:

 

Kismise

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 120. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Áldozásra

             Készen már az áldozat,

             De szerelme nem lohad:

             Emberekhez vágyik Ô,

             Boldogságot hozni jô.

             Boldog, aki várja,

             Tiszta szívbe zárja,

             Üdvösséget égen, földön megtalálja.

2.           Áldozásra

             Ez a szentség nagy titok:

             Minden szívet egybefog.

             Ezt az áldott kútfejet

             Isszák mind az emberek.

             Benned egy a község,

             Titkos szent Közösség!

             Szereteted mindörökké dícsértessék.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Egypár pontozást elhagytunk. Rokonságban Amade: ,,Buzgó szívnek énekes fohászkodási'' (1755.) 1. énekével. A 9- 12. üt. pedig az ,,Imádlak nagy Istenség'' második felével.

[2] Az eredetiben a 3/4-tôl kezdôdô nagy (négyszeres) augmentálás van.

[3] Ôse a XVII. korális mise (In Dominicis Adventus et Quadragesimae) Sanctus-a. Variáns: Náray 1695. 20. o.

[4] A ritmust egyenletesebbé tettük. Rokonság: ,,Keservesen siratja'' (SZVU/72) és ,,Imádlak nagy Istenség''  (SZVU/116).