HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/235:    Adj irgalmat   (Miseének)

 

Ünnepkör:

 

Gyász-miseének

Forrás:

Dallam:

Zsasskovszky Endrétôl

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Adj irgalmat, adj nyugalmat,

             Ó Atyánk, a lelkeknek,

             Akikért ez áldozattal

             Testvéreik esdenek.

             Adjon nekik enyhületet

             A végtelen szeretet.

             Adj irgalmat, adj nyugalmat

             Minden megholt hívednek.

2.           Evangéliumra

             A szeretô tanítványnak,

             Szent Jánosnak mondatott:

             Írd föl: Boldog mindörökké

             Az Úrban elhunyt halott.

             Engedd, Uram, hogy halottunk,

             Kiért hozzád fordulunk,

             Tôled hallja ezen égi

             Vigasztaló szózatot.

3.           Felajánlásra

             Édes Jézus, aki értünk

             Föláldoztad magadat:

             Legyen kedves teelôtted

             Ez a tiszta áldozat.

             Adjon enyhet, szabadulást,

             Mennyországba feljutást

             A szenvedô jámboroknak,

             Akik várják napjukat.

4.           Szent, szent-re

             Zengjük áldva: Szent az Isten!

             Élôk, holtak Istene!

             Kegyelemnek, irgalomnak

             Mérhetetlen tengere.

             Mind az ô szent kezén vagyunk,

             Néki élünk és halunk,

             Szent az Isten, szent az Isten,

             Élôk, holtak Istene!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©