HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/236:    Édes Urunk, nézz le   (Miseének)

 

Ünnepkör:

 

Gyász-miseének

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) II. 119. o

 

Szöveg:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) II. 119. o, részben Kersch szerint (Sursum Corda 400. o.), javítva és rövidítve

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Édes Urunk, nézz le szegény rabjaidra,

             Vigasztaló napfényt deríts árváidra,

             Kik sírva számolnak irgalmas karodra,

             Támaszkodnak jóvoltodra.

2.           Kezdetre

             Jövünk hát elédbe könnyezô szemekkel,

             Esedezünk értük buzgó kérésekkel,

             Adj nékik kegyelmet, kérünk szent Fiadra,

             Vérbenúszó Jézusodra.

3.           Evangéliumra

             Szent szavadon épül, Uram, üdvösségünk,

             Ebbôl ered és él minden reménységünk.

             Áraszd ki kegyelmed, a kimult hívekre,

             Orvosságod sebeikre.

4.           Felajánlásra

             Mennyei illatja e szent áldozatnak

             Enyhületet adjon szegény elhunytaknak.

             Az hozzon enyhülést nékik e színekben,

             Aki meghalt a kereszten.

5.           Szent, szent-re

             Szent, szent, szent, ezt mondják mennyei lakóid,

             Dícsérnek és áldnak földi vándorlóid,

             Irgalmazz a tűzben szenvedô lelkeknek,

             Vesd végét a gyötrelmeknek.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©