HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/238:    Élôk, holtak szent Istene[1]

 

Ünnepkör:

 

Gyász-miseének

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Halottas Énekek (1806.) 72. o.;

 

Szöveg:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1874.) 487. o., kissé javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Élôk, holtak szent Istene,

             Ó, hallgass meg minket itt,

             Kik könyörgünk, hogy szüntesd meg

             Szolgád szenvedéseit.

             Fogadd a szent áldozatot,

             Mit bemutat fölkent papod,

             Nyerjenek az égbe utat

             Néki szent vércseppjeid.

2.           Ne nézd számos gyarlóságát,

             Melyeket elkövetett;

             Ó ne vond meg hű szolgádtól

             A mennyei örömet.

             Engedd meg, hogy színed lássa

             S szenteidnek legyen társa,

             Hogy azokkal imádhassa

             Fölséges szent lényedet.

3.           Jézusunk, ki váltságunkért

             Égbôl földre szállottál,

             Nézz reánk, kik itt könyörgünk

             Szent oltárod lábánál.

             Adj hívednek boldogságot,

             Melyet a szem még nem látott,

             Add, hogy majd irgalmasságot

             Leljünk mi is trónodnál.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Egypár hangját az újabb gyüjtemények (Gimes 1844. 100.o., ill. 242. o. és Zsasskovszky) figyelembevételével módosítottuk. Zahn (6699. sz.) elterjedt német éneknek mondja.