HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/239:    Én esendô, árva lélek

 

Ünnepkör:

 

Gyász-miseének

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) II. 134. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Én esendô, árva lélek,

             Jaj nekem, jaj hol vagyok?

             Elborult az ég felettem,

             Föld alólam elfogyott.

             Minden, amit úgy szerettem,

             Minden olyan messze van!

             Itt vagyok az Úr kezében,

             Árván, pôrén, egymagam.

2.           Hogy kihűlt a földi érzés,

             Hála, jóság, tisztelet!

             Kik szerettek s kit szerettem,

             Minden, minden elfeled.

             Nincs hűség az emberekben,

             Ha koporsónk zárva van!

             S én itt állok a sötétben

             Bűneimmel, egy magam.

3.           Még a testem ki se vitték,

             Még koporsóm szegezik,

             S már a Bíró kéri számon

             Sáfárságom éveit.

             Merre fussak, hova bújjak,

             Hol találok rejteket?

             Hogy takarjam el az Úrtól

             szörnyű pôreségemet?

4.           Ó, de mégis, sugár gyúlad,

             Fut a gyilkos éjszaka:

             Védô karját felém nyujtja

             Ô, a Bíró, ô maga.

             Homlokomon megtalálja

             Híveinek szent jelét:

             Bűneimnek durva foltján

             Átragyog a szent pecsét.

5.           Igen, igen, bűnbe estem,

             Halmoztam a bűnöket,

             De soha meg nem tagadtam

             A keresztény szent hitet.

             Soha tôled el nem álltam,

             Én kegyelmes Krisztusom,

             Homlokomon a keresztség

             Örök fényét hordozom.

6.           Most e drága, tiszta hitnek

             Fátyolába öltözöm,

             Ez legyen a lakomára

             Menyegzôi köntösöm.

             Minden bűntôl bánatomnak

             Omló könnye mosta meg.

             Tied vagyok, édes Jézus,

             Hívd magadhoz lelkemet!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©