HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/240:    Jer, dícsérjük Istenünket

 

Ünnepkör:

 

Gyász-miseének

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) III. 73. o

 

Szöveg:

(A Venite exultemus zsoltár szabad parafrázisa) , javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Jer, dícsérjük Istenünket,

             Öntsük elé hű szívünket

             Azért, aki most eltünt,

             Köztünk lenni már megszünt,

             Hogy lerója az ôsbűnt.

2.           Rettenetes az Úristen,

             Maga király földön, mennyben.

             Menny, föld, pokol, ami él,

             Haragjától félve fél,

             S csak ôbenne hisz, remél.

3.           Élet, halál szent kezében,

             Minden él az ô nevében.

             Bár a vétek beszennyez,

             De a lelkünk, ha könnyez,

             Isten akkor kegyelmez.

4.           Boruljunk hát zsámolyához,

             Folyamodjunk irgalmához,

             Keseregjünk, míg élünk,

             A haláltól míg félünk.

             Ád kegyelmet, ha kérünk.

5.           Juhok vagyunk legelôin,

             Kegyelmének szent mezôin.

             A semmibôl teremtett,

             Hulló vérén megmentett,

             Drága áron visszavett.

6.           Szent szavát ha ma meghalljuk,

             Azt követni ne átalljuk,

             Irgalmát ne kísértsük,

             Nagy nevét meg ne sértsük,

             Verni ne kényszerítsük.

7.           Számos évet végigéltünk,

             Istenünktôl mégsem féltünk,

             Megesküdött, hogy elvet,

             Mégis mutat szerelmet,

             Bűnbánónak kegyelmet.

8.           Kérünk, Uram, szent nevedre,

             Nézz e kimult jó hívedre!

             Nézz le bűnös képedre,

             Mivel számít véredre,

             Juttasd áldott színedre!

9.           Bűneiért ô már nem sír,

             Már elnyelte szavát a sír,

             De mi sírunk helyette,

             Esedezünk érette.

             Kelj fel, Jézus, mellette!

10.          Eltévelygett, mert nem értett!

             Mosd le bűnét, mellyel sértett.

             Ne szállj perbe ellene,

             Szent Szívedbe fogadd be,

             Vidd az égi seregbe!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©