HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/241:    Ki ragyogni látod[1]

 

Ünnepkör:

 

Gyász-miseének

Forrás:

Dallam:

Gimesi kéziratos énekgyűjtemény (1844.) 343., illetve 359. o.

 

Szöveg:

Tárkányi átdolgozása Kovács Márk után

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ki ragyogni látod élted csillagát,

             Halljad a természet hathatós szavát:

             A gyenge és erôs,

             Félékeny és a hôs

             Meghal egyaránt.

2.           Légy gazdag vagy koldus, szolga vagy király,

             Ifjú vagy elaggott, izmos vagy szikár:

             Egy csapás, és elejt

             És rideg sírba ejt

             A kemény halál.

3.           Mint az ôszi szellô fák zöld levelit

             Elhordja, úgy járnak szinte ékeid.

             A tilost ne keresd

             És tovább ne szeresd,

             Mert az elmerít.

4.           Nézd a föld virágát, mily hamar virít:

             Alig vetted észre szende ékeit,

             Fonnyadni siet már,

             Szívbôl sajnáljad bár,

             Hogy vigyázz, tanít.

5.           Ne ígérj magadnak hosszú életet,

             A halál veled jár, s észre sem veszed:

             Hogy élted fonalát

             Elmetszi, nem lesz gát

             Semmi érdemed.

6.           Hát Istentôl rendelt célodhoz siess:

             Örömet mulandó jókban ne keress;

             Hogy, ha int az óra,

             A bírói szóra

             Bátran ott lehess.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 3 és 7. üt. hangja elôtt egy átmenô ,,fis''-t, a 13. üt. 1. hangja után pedig egy átmenô ,,a''-t a mai gyakorlat alapján elhagytunk. Csekély elváltozással elôfordul még Bozóki: Halotti ének (1806.) 15. o., Kovács 1842. II. 141. o., Szepesi: Áhítat Gyakorlatai  (1857.) 189. o.