HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/244:    Nézz le, Jézus

 

Ünnepkör:

 

Gyász-miseének

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) II. 143. o

 

Szöveg:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) II. 143. o, rövidítve és javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Nézz le, Jézus, mennyekbôl

             Minden bús hívedre,

             Ki tisztító helyedbôl

             Vár öt mély sebedre.

             Várja, hogy ez a nagy bér

             Legyen neki mentség,

             A szívedbôl folyt vér

             Legyen üdvös könnyebbség.

2.           Ha keresztfán véreddel

             Ôket megmentetted,

             Már ezután engedd el,

             Amiket vétettek.

             Világ tenger sok bűnét

             Érdemed elfújja,

             Ha letörlöd szennyét,

             Jóságodat bámulja.

3.           Senki meg nem fizethet

             A sok bűnért néked,

             S te kiontod véredet,

             Hogy lemosd a vétket.

             Az is adós vérednek,

             Ki ma mennyben fenn él,

             Kegyelmezz hívednek,

             Ki csak benned hisz, remél.

4.           Ha rabodért rab lettél

             Ingyen kegyelmedbôl,

             Ha keresztre feszültél

             Örök szerelmedbôl:

             Ez a nagy véráldozat

             Hasson el poklokra,

             Szálljon mentô szózat

             Véle minden foglyokra.

5.           Add meg, Uram, nyugalmát

             Minden elhúnytaknak,

             Szüntesd immár siralmát

             A szegény holtaknak,

             Ez a hosszú reménység

             Édes valósággá

             Váljék s a sötétség

             Örök világossággá.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©