HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/247:    Ó édes Megváltóm[1]

 

Ünnepkör:

 

Gyász-miseének

Forrás:

Dallam:

Garay-Sohlya-Engeszer: Temetési gyászénekek(1860.) 32. o

 

Szöveg:

Illyés: Halottas Enekek (1693.) 83. o., némileg javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

6/4

 

1.           Ó édes Megváltóm, ne nézd bűneimet,

             Sok ellened való cselekedetimet,

             Üdvösségem árát tekintsd érdemedet,

             Jöjj el, Jézus Krisztus, vedd hozzád lelkemet.

2.           Mennyi sok kínokat és halált szenvedtél,

             Minden bűneimért hiszen megfizettél,

             Atyád sem haragszik, kit megbékéltettél,

             Jöjj el, Jézus Krisztus, add meg, mit ígértél.

3.           Igazságod szerint ne ítélj meg engem,

             Nem talál kegyelmet én szegény érdemem,

             Nem lehet nélküled soha üdvösségem,

             Jöjj el, Jézus Krisztus, édes reménységem.

4.           Ez árnyékvilágból ámbár ki kell mennem,

             És a sír gyomrában föld porává lennem,

             A föltámadáskor visszatér majd lelkem,

             Jöjj el, Jézus Krisztus, fogadj el ott engem.

5.           Az ítélet napján ama nagy órára

             Állítsad testemet Atyádnak jobbjára,

             Az áldottak közé hadd legyek számlálva,

             Jöjj el, Jézus Krisztus, üdvösségem ára.

6.           Ilyen készülettel a mi halálunkra

             Az Úr Jézust várjuk bátorításunkra,

             Így lesz az Úr Jézus mi boldogságunkra,

             Jöjj el, Jézus Krisztus, segíts minket arra.

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 4. üt. elsô ,,f''-je elôtti felemelô jelet a variánsok alapján elhagytuk. Ôse: Szelepcsényi 1675. 289. o. Variáns: Franciscus et Andreas Zsasskovszky, Cantica Sacra 1859. 162. o. és Bogisich 1888. 412. o. Rokonság: Kovács 1842. II. 40. o. és Garay-Sohlya-Engeszer: Gyászénekek (1860.) 39. o. Ez utóbbi azonos: ,,Mikor reggel lelkem'' (SZVU/256) dallamával.