HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/248:    Ó értem vért ontott

 

Ünnepkör:

 

Gyász-miseének

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) III. 76. o

 

Szöveg:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) III. 76. o, némi javítással

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

3/4,4/4

 

1.           Ó értem vért ontott

             Szerelmes Jézusom,

             Már bűnös életem

             Hideg könnyel mosom.

             Elhagytak mindenek,

             Légy te most orvosom.

2.           Elmaradt már tôlem

             A világi hívság,

             Befogadott a nagy

             Örökkévalóság,

             Nincs többé változás,

             Minden állandósság.

3.           Éva ôsbűnének

             Díját lefizettem,

             Küzködô életem

             Halállal végeztem,

             Meghalok Ádámmal,

             Mert vele vétkeztem.

4.           Visszatérek hozzád,

             Ki ellen vétkeztem,

             Teremtôm, Megváltóm,

             Tehozzád kéredzem,

             Irgalmat mindenkor

             Csak nálad kerestem.

5.           Jöjj hát, édes Jézus,

             Töltsd be reménységem,

             Mert most van tereád

             Legnagyobb szükségem.

             Ne nézd bűneimet,

             Add meg üdvösségem.

6.           Nézz kegyes szemekkel

             Halott tetememre,

             Halál kifacsarta

             Nehéz könnyeimre,

             Véredet add írul

             Lelki sebeimre.

7.           Bár nagyok bűneim,

             Tekints érdemedre,

             Érettem kiontott

             Rózsaszín véredre,

             Véreddel megfestett

             Piros keresztedre.

8.           Ezekért légy, Uram,

             Lelkemhez irgalmas,

             Szabadíts meg engem,

             Mert kezed hatalmas,

             Hogy majd ítéletem

             Ne legyen fájdalmas.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©