HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/249:    Ó Megváltó, kegyes Jézus[1]

 

Ünnepkör:

 

Gyász-miseének

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár(1855.) 310. o

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, némileg javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Ó, Megváltó, kegyes Jézus,

             Fogadd könyörgésünket,

             A te kimúlt hív szolgádért

             Hallgasd meg kérésünket.

             Kiért áldozatot

             Oltáron mutatott,

             Most be lelkipásztorunk.

2.           Kinek ennyi esztendeje

             Adtunk végtiszteletet,

             Ma felôle áldozatban

             Teszünk emlékezetet:

             Hogy nyerjen kegyelmet,

             Nagy Isten, ó engedd,

             Örvendezhessen veled.

3.           Ó Mária, Isten Anyja,

             Esedezzél érette,

             Isten után nagy reményét

             Mert Tebeléd helyezte.

             Mária, Mária! Jézusnak szent Anyja,

             Légy a mennybe kalauza.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Ôse: Bozóki, Jól meghalásra serkentô magy. egyh. énekeskönyv (1806.) 12., ill. 23. o.