HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/25:     Mennybôl az angyal[1]

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Gimesi kéziratos énekgyűjtemény (1844.) 189. o

 

Szöveg:

Szentmihályi Mihály: Énekeskönyvébôl (1798.)

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Mennybôl az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok!

             Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok.

2.           Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban,

             Ô leszen néktek Üdvözítôtök valóban, valóban.

3.           Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária;

             Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent

             Fia.

4.           El is menének köszöntésére azonnal, azonnal

             Szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal.

5.           A kis Jézuskát egyenlôképen imádják, imádják,

             A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Az 5. és 6. üt. 4. és 5. hangja közé ékelt átmenô hangot Zsasskovszky, illetôleg a mai gyakorlat nyomán elhagytuk.