HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/250:    Ó örök fény napja[1]

 

Ünnepkör:

 

Gyász-miseének

Forrás:

Dallam:

Gimesi kéziratos énekgyűjtemény (1844.) 305. o.

 

Szöveg:

Kersch: Sursum Corda (1902.) 417. o. javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Ó örök fény napja,

             Melynek nincs alkonya,

             Csorog az oltárra

             Szemünk könnyzápora;

             Kimúlt hív szolgádnak

             Mutasd meg arcodat,

             Lelkét az üdvösség

             Honába befogadd.

2.           Tebenned remélve

             Szállt ki végfohásza.

             Hamvait takarja

             A sötét sír gyásza.

             Ah, de még sötétebb

             A nehéz gyász lelkén,

             Lángoló kínok közt

             Enyhülést nem lelvén.

3.           Bár súlyosb hibáit

             Enyhíté malasztod,

             Büntetô tüzed rá

             Mégis felgyullasztod,

             Hogy minden bűnöknek

             Törülje le szennyét

             És lelke bírhassa

             A boldog üdv mennyét.

4.           Hintsd kegyed sugárát

             A kínok helyére,

             Oltsa ki a lángot

             Szívednek szent vére,

             Esdeklô fohászunk

             Legyen a lágy harmat,

             Amellyel bűneit

             Mossa le irgalmad.

5.           Királyi székednek

             Dísze nagy kegyelmed,

             Hirdeti Golgotán

             Tengernyi gyötrelmed.

             Kegyelmezz meg néki,

             Irgalom szent Atyja!

             Érte ég az oltár

             Tiszta áldozatja.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Kapossy György szerint (Gyász Miseénekek 1876. 7. o.) e dallamot Csukly Mihály veszprémi karmester szerzette 1838-40. körül. Hennig: Egyházi énekek 1898. 113. o.-án ,,Mel. ant.''-nak mondja.