HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/251A:   Szemünk telve könnyel   (Kismise gyászban--Kezdetre)[1]

 

Ünnepkör:

 

Kismise gyászban

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) III. 82. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Szemünk telve könnyel,

             Szíveinkben fájdalom,

             Vigasztaló Isten,

             Te vagy örök oltalom.

             Ez az üdvös áldozat,

             Melyet néped bemutat,

             Segítsen a holtakon.

 

 

 

SZVU/251B:   Napja Isten haragjának   (Kismise gyászban--Evangéliumra)[2]

 

Ünnepkör:

 

Kismise gyászban

Forrás:

Dallam:

Kájoni: Organo Missale (1667.)

 

Szöveg:

(a requiem sequentiája) Tárkányi Béla fordítása, kissé javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Evangéliumra

             Napja Isten haragjának

             Végét veti e világnak,

             Ez szavok a prófétáknak.

2.           Evangéliumra

             A szív tele rettegéssel

             Lesz a bíró jövetével,

             Hol kezdôdik a számvétel.

3.           Evangéliumra

             A trombitaszó egyszerre

             Lehat minden sírfenékre,

             Kit-kit hív az ítéletre.

4.           Evangéliumra

             Bámul természet és halál,

             Hogy a földpor emberré vál,

             És a bíró elébe áll.

5.           Evangéliumra

             Az írott-könyv megnyittatik,

             Melyben minden foglaltatik,

             Valami megbíráltatik.

6.           Evangéliumra

             Ha a bíró ül ragyogva,

             Mi sem marad eltitkolva,

             Minden meg lesz ott bosszulva.

7.           Evangéliumra

             Akkor szegény, én mit tegyek,

             Oltalmamra kiket vegyek,

             Hol a szentek is rettegnek?

8.           Evangéliumra

             Égnek, földnek szent Fölsége,

             Világ ingyen üdvössége,

             Segíts, malaszt nagy mélysége!

9.           Evangéliumra

             Kegyes Jézus! emlékezzél,

             Hogy érettem kínt szenvedtél,

             Mentsd meg, akit véren vettél.

10.          Evangéliumra

             Felkerestél fáradozván,

             Megváltottál a keresztfán,

             Munkád haszna áradjon rám.

11.          Evangéliumra

             Igaz te a bosszulásban,

             Légy bô a megbocsátásban,

             Míg nem állok számadásban.

12.          Evangéliumra

             Szívbe szállva fohászkodom,

             Szégyen terül el arcomon,

             Könyörülj meg rútságomon.

13.          Evangéliumra

             Ki Magdolnát föloldoztad,

             És a latrot meghallgattad,

             Kegyed nékem is ajánltad.

14.          Evangéliumra

             Aznap minden könnybe borul,

             Melyen a test hamujábul

             Föltámad és eléd járul.

15.          Evangéliumra

             Akkor Jézus, nyujts irgalmat,

             Híveidnek adj nyugalmat,

             Szenteiddel köz jutalmat!

 

 

 

SZVU/251C:   Vígasztaló jó Istenünk   (Kismise gyászban-- Felajánlásra)[3]

 

Ünnepkör:

 

Kismise gyászban

Forrás:

Dallam:

Illyés: Halottas Enekek (1693.) 171. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

6/4

 

1.           Felajánlásra

             Vígasztaló jó Istenünk,

             Ki a bűnös atyja vagy,

             A holtakért engesztelô

             Ajándékot ó fogadj.

2.           Felajánlásra

             Oltárodon feláldozzuk

             Szent kenyerünk és borunk.

             Oldozza fel az áldozat,

             Kikért most imádkozunk.

 

 

 

SZVU/251D:   Szent vagy... száll az ének   (Kismise gyászban--Szent, szent-re)

 

Ünnepkör:

 

Kismise gyászban

Forrás:

Dallam:

Kovács: Énekeskönyv (1842.) III. 78. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Szent, szent-re

             Szent vagy, szent vagy, száll az ének

             A magasból és a mélybôl,

             Más világon, akik élnek,

             Váltsd meg ôket szenvedéstôl.

 

 

SZVU/251E:   Maga Jézus   (Kismise gyászban--Úrfelmutatás után)

 

Ünnepkör:

 

Kismise gyászban

Forrás:

Dallam:

Illyés: Halottas Enekek (1693.) 34. o.

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Úrfelmutatás után

             Maga Jézus jön el, íme

             Eledelül nekünk,

             Szíve vérén mosogatja

             Sok epesztô sebünk,

             Szíve vérén mosogatja

             Sok epesztô sebünk.

2.           Úrfelmutatás után

             Ez a szentség íme zálog:

             Feltámad a halott,

             A halálban örök élet

             Napkelete ragyog.

             A halálban örök élet

             Napkelete ragyog.

 

 

SZVU/251F:   Legyen ez az áldozatunk   (Kismise gyászban--Áldozásra)[4]

 

Ünnepkör:

 

Kismise gyászban

Forrás:

Dallam:

Litkey: Gyászmise-Énekek (1898.) 83. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Áldozásra

             Legyen ez az áldozatunk,

             Melyet néked bemutatunk,

             Erôsítô a halálra,

             Lelkek örök megváltása.

2.           Áldozásra

             Kik  lángok köz elepednek,

             Erejében szentségednek

             Nyerjék el az üdvösséget,

             Az örökös fényességet.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Variáns: Kovács 1842. II. 38. o.

[2] L. Bartalus: A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. szd.-ban (1870.) 72. o. Gimes 1844. 320. o. és Tápió Sáp 1845. 186. o.

[3] Variánsok: Bozóki, Halotti énekek (1806.) 13. o. és Gimes 1844. 339. o.

[4] Litkeynél hosszabb toldalék tapadt az énekhez. Ily rövidebb alakját l. Csima: Gyászmise- Énekek (1895.) 170. o