HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/252A:   Színed elé jövünk   (Kismise gyászban--Kezdetre)[1]

 

Ünnepkör:

 

Kismise gyászban

Forrás:

Dallam:

Illyés: Halottas Enekek (1693.) 61. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

5/4,3/4

 

1.           Kezdetre

             Színed elé jövünk, könyörülô Atyánk!

             Esedezünk, ne küldd haragodat reánk.

             Vezekelô imánk legyen ez áldozat,

             Mindenható Urunk, kegyesen ó fogadd.

 

 

 

SZVU/252B:   Ama szörnyű napja   (Kismise gyászban--Evangéliumra)[2]

 

Ünnepkör:

 

Kismise gyászban

Forrás:

Dallam:

Csima: Gyászmise-Énekek (1895.) 37. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Evangéliumra

             Ama szörnyű napja Isten haragjának,

             Füstben, lángban veti végét e világnak.

             Egyenlôkép mondja szava Dávidnak és Szibillának.

2.           Evangéliumra

             Én szegény ott mentségemre mit beszéljek?

             Pártfogómnak kit kiáltsak, mit reméljek?

             Hisz' a bíró szeme elôtt az igaz is alig él meg.

3.           Evangéliumra

             Kegyes Jézus, alázattal kérünk téged:

             Miérettünk vállaltad az emberséget:

             Szegény bűnös szolgáidnak ne hagyj érni gonosz véget!

 

 

 

SZVU/252C:   Kenyeret s bort hozunk   (Kismise gyászban--Felajánlásra)[3]

 

Ünnepkör:

 

Kismise gyászban

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 248. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Felajánlásra

             Kenyeret s bort hozunk,

             Teneked áldozunk

             Az elhalt hívekért,

             Megesett vétkekért.

             Könyörülj Istenem

             Az elholt lelkeken,

             Akikért szent Fiad

             Kereszten szenvedett

             Keserves kínokat.

 

 

 

SZVU/252D:   Szent vagy, Jézus   (Kismise gyászban--Szent, szent-re)[4]

 

Ünnepkör:

 

Kismise gyászban

Forrás:

Dallam:

Túróci kéziratos ,,Cantionale et Passionale Hungaricum'' (XVII. sz.) 71. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

2/4,4/4

 

1.           Dicsôítésre

             Szent vagy, Jézus, örök élet!

             Aki meghalt, él tevéled.

             Leborulok oltárodnál,

             Ki a sírból feltámadtál.

 

 

 

SZVU/252E:   Isteni kenyér   (Kismise gyászban--Úrfelmutatás után)

 

Ünnepkör:

 

Kismise gyászban

Forrás:

Dallam:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 244. o.

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Úrfelmutatás után

             Isteni kenyér, életet adó, mennyei reményünk:

             Tiéd a szívünk, tiéd a karunk, tiéd a mi vérünk!

             Ki mélybôl kiált, hallgasd meg szavát, szeretô vezérünk!

2.           Úrfelmutatás után

             Életünk után nyisd meg az eget és bocsáss be minket.

             Békédet mutasd elgyötört, szegény, nyugtalan szívünknek.

             Ott jelölj helyet, ahol az igaz báránykáid ülnek.

 

 

SZVU/252F:   Jézusom isteni teste   (Kismise gyászban--Áldozásra)

 

Ünnepkör:

 

Kismise gyászban

Forrás:

Dallam:

Túróci kéziratos ,,Cantionale et Passionale Hungaricum'' (XVII. sz.) 74. o

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Áldozásra

             Jézusom isteni teste,

             Térdedet átfogom esdve:

             Lelkem az égbe vezesd be.

2.           Áldozásra

             Jézusom isteni vére,

             Szállj le ma szívem ölére.

             Moss meg örökre fehérre!

3.           Áldozásra

             Jézusom, isteni Bárány,

             Égi kegyelmeid árán,

             Menny örök élete vár rám!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A közölt ritmizálásra az éneknek ma is élô népies elôadásmódja jogosít. Dallama közös tôbôl ered az ,,Ó édes Megváltóm'' (SZVU/247) dallamával.

[2] Csima szerint: ,,Nagyon régi ének a kántorok ajkáról''.

[3] A 8. üt. utolsó -- eredetileg ,,g'' -- hangját a Szegedi 1674. 236. o.-án található, ugyane dallam alapján javítottuk ,,a''-ra. Variáns: Kovács 1842. II. 123. o.L. még Zahn 5062. sz.

[4] Távolabbi rokonságban a pünkösdi sequentia (Veni Sancte...) dallamával. A ritmuson jelentéktelen simítást végeztünk. Az utolsó 2 üt.-et megismételtük.