HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/253:    Bemegyek szent templomodba   (Reggeli ének)

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/231

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar- beli kótás énekeskönyv (1797.) 278. o., javítva (Harsányi-Sík)

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Bemegyek szent templomodba,

             Uram, a szent oltárhoz,

             Az aranyos oszlopok közt

             A királyi trónushoz.

             Színed elôtt leborulok,

             Szegény bűnös elnémulok,

             Égô füstnek illatával,

             Uram, néked udvarlok.

2.           Bölcs Salamon kôtemplomot

             Épített az Istennek,

             Hogy ott legyen lakóhelye

             A szövetség-szekrénynek.

             Elkeríté kárpitokkal,

             Aranyozott szép láncokkal;

             Kerubimok ékesíték

             Kiterjesztett szárnyakkal.

3.           Hát én, szegény, földnek férge,

             Mit építsek nevednek?

             Lakóhelyet hol szerezzek

             Az isteni Fölségnek?

             Aki por és hamu vagyok,

             Bűneimtôl roskadozok,

             Lábam, hogy a földet nyomja,

             Méltó arra sem vagyok.

4.           Hogyha tetszik áldozatom,

             Lelkemet fölajánlom,

             Örökös hű szolgálatra

             Holtomig leláncolom.

             Szenteld ékes templomoddá,

             Szent Lelkednek hajlékává

             Rendeld égi udvarodban

             Engedelmes szolgáddá.

5.           Hogy szívemben fölgerjedjen

             Az isteni szeretet,

             Piros véred harmatával

             Öntözgessed szívemet.

             Add, hogy lelkem tiszta legyen,

             Soha többé ne vétkezzem,

             Választottak seregébe

             Engedd, hogy felvétessem.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©