HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/254:    Fölkelt a nap már   (Reggeli ének)

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1874.) 424. o

 

Szöveg:

Harsányi Lajostól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Fölkelt a nap már, megvirradt újra,

             Itt vagyunk, jó Atyánk, leborulva.

             Szent felséged áldjuk, nevedet imádjuk,

             Hálával éneklünk, térdre hullva.

2.           A sötétséget messzire űzted,

             Rémektôl megóvtál ma bennünket.

             A szép napvilágnál, megkezdett munkánknál

             Álld meg a mi buzgó kezdésünket.

3.           Mint napraforgó egész napon át,

             Tefeléd fordítjuk a mi orcánk.

             Árassz ránk kegyelmet, fáradtságban enyhet,

             E napon kegyesen te hajolj ránk.

4.           Ha jó szándékunk néha gyengülne,

             Felhôket ne engedj kék egünkre.

             Bár villámod sujtson, tarts meg a jó úton,

             Csapásod változzék mi üdvünkre.

5.           Ha munkánk multán leszáll az este,

             Csak hozzád járulunk térdre esve.

             Mint gyermekét anyja fáradt alkonyatra,

             Nyugtass el bennünket szent Szívedre!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©