HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/255:    Jézus, Mária   (Reggeli ének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 9. o

 

Szöveg:

Náray: Lyra Coelestis (1695.) 9. o, kissé javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Jézus, Mária, dicsôséges nevek,

             Néktek szolgálok, hogy felébredek.

             Néktek virrasztok, néktek aluszom,

             Csak néktek élek, édes Jézusom,

             Jézus, Jézus, Mária.

2.           Jézus, Mária, mindennap, szüntelen

             Tiszta szívemet néktek szentelem.

             Engedj épséget szegény testemnek,

             Adj üdvösséget bűnös lelkemnek,

             Jézus, Jézus, Mária.

3.           Jézus, Mária, én tinéktek élek,

             Míg csak testemben lészen a lélek,

             Sôt majd testembôl mikor kimegyen,

             Akkor is lelkem tiétek legyen,

             Jézus, Jézus, Mária.

4.           Jézus, hallgasd meg e kis énekemet,

             Úgy add rendeznem én életemet:

             Áldjam örökké te szent Nevedet,

             Hogy a gonosztól ments meg engemet,

             Jézus, Jézus, Mária.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 2. üt. eredeti ritmizálása nem világos. Itt Bogisich közismert változtatását fogadtuk el (Bogisich 1888. 3. o.).