HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/256:    Mikor reggel lelkem   (Reggeli ének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

Lakatos Miklós lejegyzése (Tömörkény, Csongrád vm. )

 

Szöveg:

Sík Sándortól (az eredeti, tömörkényi népének motívumai alapján)

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

3#

Ritmus:

 

4/4

 

 

1.           Mikor reggel lelkem újra ébred,

             Isten elôtt hajtok elôbb térdet.

             Édes nékem Uramat dícsérnem,

             Ki új napot engedett megérnem.

2.           Homlokomra kereszt jelét írom,

             Hálaszóval ôrangyalom hívom,

             Gyermekmódra bízom magam erre,

             Hogy egész nap gondomat viselje.

3.           Hallgatom a friss madarak hangját,

             Víg dalaik szívemet meghatják.

             Sietek az Úr házába menni,

             Imádkozni s új malasztját venni.

4.           Két kezemet összeteszem kérve,

             Föltekintek a jóságos égre,

             Istenemet magasztalom, áldom,

             Hiszen annyi kegyességét látom.

5.           Embereknek könyörülô Atyja,

             Kitôl lelkem minden napját kapja,

             Ez új napért néked hálát mondok,

             S kérlek, viselj ma is reám gondot.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Közös forrásból ered az ,,Ó édes Megváltóm'' (236. o.)dallamával.