HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/257:    Örvendezzünk, jertek   (Reggeli ének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak, Miseének

Forrás:

Dallam:

Cantus Catholici (Editio Szelepcseniana 1675.) 197. o

 

Szöveg:

Sík Sándortól, 4. szakasz Gamauf Henriettától

Használat:

 

Miseéneknek is használható.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

2/4

 

 

1.           Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek,

             Istenünk oltáránál!

             Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk:

             Mi Urunk mireánk vár.

2.           Fölséges az Isten, por elôtte minden,

             Por a föld, por az ég is!

             Mik a földön élnek: mint a szegény féreg.

             Szeret ô, szeret mégis.

3.           Fiát adta értünk, ôbenne remélünk,

             Fôpapunk ô lett nékünk.

             Áldozatunk ô lett s érte, Uram, tôled

             Reméljük üdvösségünk.

4.           Szent, szent, szent az Isten, énekelje minden,

             Ég és föld imádjátok.

             Közeleg az égbôl, dicsôséges fénybôl,

             Szent neve legyen áldott!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Szabolcsi szerint (MZK 49. o.) a szerzô Nyéki Vörös Mátyás. Rokonság: Bäumker II. 153. o.