HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/258:    Isten hozta   (Fôpásztor fogadására)

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

SZVU/231

 

Szöveg:

Kersch: Sursum Corda (1902.) 470. o., javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Isten hozta hív nyájához

             A fôpásztort és Atyát,

             Kinek lelkünk kormányzását

             Az Úr Jézus adta át,

             Hogy általa szent kegyelme

             Árasztassék a hívekre,

             Úgy, amint ô egyházában

             Mindörökre rendelte.

2.           Jézus, te vagy a szegletkô,

             Mely fölött az oszlopok

             Apostoli egyházadban

             A fölszentelt fôpapok.

             Adj erôt fôpásztorunknak:

             Atyja legyen mindnyájunknak,

             És jó harcot harcolhasson

             Javára egyházunknak.

3.           Apostolok tôled nyerték

             Szent hatalmok kulcsait,

             Hogy megnyissák híveidnek

             Az üdvösség útjait.

             Add, hogy méltán résztvehessen

             Lelkünk azon kegyelemben,

             Melyet most ránk fôpásztorunk

             Áraszt a te nevedben.

4.           Égbôl hozott tanításod

             Pásztoraink ôrizik,

             Apostolok nékik adták,

             Hogy maradjon ép a hit.

             Add, hogy azon szent igéket,

             Miket lelkiatyánk hirdet,

             Úgy vegyük, mint Istentôl jött

             Csalhatatlan beszédet.

5.           Édes Jézus, egyházadban

             Legfôbb pásztor örökre,

             Irgalmadnak teljességét

             Áraszd ki a hívekre.

             Hogy atyánkkal, ki nevedben

             Jött most hozzánk, majd egekben

             Áldjuk egykor szent nevedet,

             Égi dicsôségedben.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©