HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/259:    Jöjj, Szentlélek Úristen   (A Szentlélek segítségül hívása. -- Tanév, stb. megnyitáskor)[1]

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

Zasskovszky Ferenc és Endre: Énekkönyv... a tanuló ifjúság számára (1859.) 127. o.

 

Szöveg:

a pünkösdi sequentia egypár versszaka) Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 84. o.-áról, rövidítve és javítva, Szentmihályi M. fordításának figyelembevételével

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

 

1.           Jöjj, Szentlélek Úristen,

             Áraszd reánk teljesen

             Mennybôl fényességedet,

             Mennybôl fényességedet.

             Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

             Jöjj, Szentlélek Úristen!

2.           Jöjj el, árvák gyámola,

             Jöjj el, szívünk orvosa,

             Oszd ki égi kincsedet,

             Oszd ki égi kincsedet.

             Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

             Jöjj, Szentlélek Úristen.

3.           Jöjj el, lelki vígaszunk,

             Testi, lelki támaszunk,

             Érezzük bôségedet,

             Érezzük bôségedet.

             Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

             Jöjj, Szentlélek Úristen.

4.           Fáradságban nyugalmunk,

             Hévben hűvös árnyékunk,

             Sírásunkban örömünk,

             Sírásunkban örömünk.

             Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

             Jöjj, Szentlélek Úristen!

5.           Ó dicsô nap, híveid

             Sötétséges szíveit

             Világítsd be, légy velünk,

             Világítsd be, légy velünk.

             Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

             Jöjj, Szentlélek Úristen!

6.           Add, Uram, a híveknek,

             Benned bízó népeknek

             Hétszeres kegyelmedet,

             Hétszeres kegyelmedet.

             Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

             Jöjj, Szentlélek Úristen!

7.           Esdve kérünk, ó engedd,

             Hogy elnyerjük a mennyet,

             S megláthassuk színedet,

             Megláthassuk színedet.

             Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

             Jöjj, Szentlélek Úristen!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A ritmuson simítottunk. A 6. üt. 2. hangjához tapasztott ,,a''-t a mai gyakorlat alapján elhagytuk.