HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/26:     Midôn a Szűz Magzatát

 

Ünnepkör:

 

Karácsony

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/43

 

Szöveg:

Kisdi: Cantus Catholici (1651.) 257. o., javítva és egy versszakkal rövidítve

Használat:

 

Vízkereszt ünnepéig énekelhetôk.

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Midôn a Szűz Magzatát,

             Sírdogáló kis Fiát

             El akarja altatni,

             Így énekel ôneki:

             Ó napfény, ó élet,

             Ó édes Jézus,

             Ó édes Jézus!

2.           Napom édes, szép fénye,

             Ó életem reménye,

             A barmoknak jászlában,

             Aludj a lágy szénában.

             Ó napfény, ó élet,

             Ó édes Jézus,

             Ó édes Jézus!

3.           Ó én édes Gyermekem,

             Téged kíván csak lelkem.

             Aludj, édes virágom,

             Gyenge bimbóm, zöld ágom.

             Ó napfény, ó élet,

             Ó édes Jézus,

             Ó édes Jézus!

4.           Ó aludj, én Királyom,

             Aludj, édes magzatom,

             Aludj, gyenge gyöngyvirág,

             Amíg enged e világ.

             Ó napfény, ó élet,

             Ó édes Jézus,

             Ó édes Jézus!

5.           Akarsz-e más éneket?

             Hívok pásztorsereget;

             Nem énekel senkisem,

             Mint ezek, oly ékesen.

             Ó napfény, ó élet,

             Ó édes Jézus,

             Ó édes Jézus!

6.           Mihelyt kedved megértik,

             Éneküket rákezdik:

             Aludj, kisded, ó aludj,

             Jászolkádban csak aludj!

             Ó napfény, ó élet,

             Ó édes Jézus,

             Ó édes Jézus!

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©