HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/260:    Jöjj el, Szentlélek Úristen   (Szentbeszéd elôtt)[1]

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár(1874.) 4. o

 

Szöveg:

Szentmihályi Mihálytól, Tárkányi átdolgozásában; kissé javítva

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1b

Ritmus:

 

4/4

 

 

1.           Jöjj el, Szentlélek Úristen!

             Tekints reánk kegyelmesen,

             Isteni segítségeddel,

             Véghetetlen kegyelmeddel.

             Áraszd hét ajándékodat,

             Add a te szent malasztodat.

2.           Jöjj el, Szentlélek Úristen!

             Hű vigasztalónk mindenben.

             A lelki tanító nyelvét

             Igazgasd és gyújtsd föl szívét:

             Hogy te szent akaratodat,

             Hirdesse nagy jóvoltodat.

3.           Jöjj el, Szentlélek Úristen!

             Mennyei fényességedben

             Részesítsd minden hívedet,

             Kik dícsérnek itt tégedet,

             Hogy így a bűnnek rútságát

             Lássák és nagy gonoszságát.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Zsasskovszky 1855. 3/4-ben, felütéssel, több átmenô hanggal hozza. A lejegyzett ritmussal az élô gyakorlatot iparkodtunk megközelíteni, bár a dal formáját a verssel összhangba hozni mindenképen nehéz.