HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/263:    Uram, hiszlek   (Hit, remény, szeretet)[1]

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak, Szentháromság vasárnapja

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 268. o. és a Középtanodai ima és énekkönyv (Buda, 1866.) 37. o. dallamainak egybevetésébôl

 

Szöveg:

Bozókiból, rövidítve és erôsen javítva (részben Tárkányi szerint)

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Uram, hiszlek és reméllek,

             Tiszta szívbôl szeretlek.

             Vallom magam kereszténynek,

             Hitelt adok mindeneknek,

             Amit Krisztus hitén vallnak,

             Mert mindezek Tôled vannak.

             E szent hitben, reménységben,

             Szeretetben erôsíts.

2.           Uram, hiszlek és reméllek,

             Tiszta szívbôl szeretlek.

             Hiszem, hogy csak egy Isten van,

             Ámbár három személye van,

             Ki a jókat jutalmazza,

             Gonoszokat ostorozza.

             E szent hitben, reménységben,

             Szeretetben erôsíts.

3.           Uram, hiszlek és reméllek,

             Tiszta szívbôl szeretlek

             Hiszem Krisztust, Isten Fiát,

             E világnak megváltóját,

             Ki a mennybôl alászállott,

             Emberré lett és megváltott.

             E szent hitben, reménységben,

             Szeretetben erôsíts.

4.           Uram, hiszlek és reméllek,

             Tiszta szívbôl szeretlek.

             Hiszem, vallom a Szentlelket,

             Vigasztaló örömünket,

             Ki szívünket megszentelte,

             Kegyelmekkel betöltötte.

             E szent hitben, reménységben,

             Szeretetben erôsíts.

5.           Uram, hiszlek és reméllek,

             Tiszta szívbôl szeretlek.

             Benned, Uram, reménységem,

             Hogy elnyerem üdvösségem;

             Mert bűneim megbocsátod,

             Megtérésem hogyha látod.

             E szent hitben, reménységben,

             Szeretetben erôsíts.

6.           Uram, hiszlek és reméllek,

             Tiszta szívbôl szeretlek.

             Szeretlek nagy jóságodért,

             Emberekhez irgalmadért.

             Mást kívüled nem óhajtok,

             Sem nagyobbnak nem állítok.

             E szent hitben, reménységben,

             Szeretetben erôsíts.

7.           Uram, hiszlek és reméllek,

             Tiszta szívbôl szeretlek.

             Bánom minden bűneimet,

             Nézd törôdött bús szívemet.

             Inkább mindjárt halni megyek,

             Mint a bűnnek rabja legyek.

             E szent hitben, reménységben,

             Szeretetben erôsíts.

8.           Uram, hiszlek és reméllek,

             Tiszta szívbôl szeretlek.

             Engedd meg, hogy végórámban

             Legyenek e szavak számban,

             És szívemben följegyezve,

             S koporsómra fölszegezve:

             Uram, hiszlek és reméllek,

             Tiszta szívbôl szeretlek.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Variánsok: Gimes 1844. 97. o., Veit, Choral-Buch 417. sz. Tóth-Niedermayer szerint (Jubilate Deo! 1902. 37. o.), e dal forrása: Heidelbergi missiókönyv 1717. Ez ismeretlen elôttünk. L. még Bäumker III. 276. o.