HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/265:    Menny, föld, tűz   (Megnyugvás Istenben)[1]

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 274. o.  

 

Szöveg:

Tárkányi átdolgozása Szentmihályi után; kissé javítva

Használat:

 

Missiókra, lelkigyakorlatokra, bűnbánati-istentiszteletekre és idôkre.

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Menny, föld, tűz, víz, levegô, ég,

             Gyöngy, arany és minden kincs!

             Mit fárasztod én elmémet?

             Nyugodalmam addig nincs,

             Míg fel nem talállak téged,

             Én Uram, én Istenem!

             Benned nyugszik meg lelkem,

             Istenem és mindenem,

             Istenem és mindenem!

2.           Jó hírnév és jó barátság,

             Magas rang és tisztesség,

             Amit csak a test kívánhat:

             Bôség, öröm, egészség;

             Szívem meg nem elégíti

             Semmi más gyönyörűség:

             Benned nyugszik meg lelkem,

             Istenem és mindenem,

             Istenem és mindenem!

3.           Amit hallok, amit tudok

             Kívüled, ó Istenség,

             A háborgó léleknek az

             Csak gyötrelem és inség;

             Ami jó van e világon,

             Nélküled az semmiség:

             Benned nyugszik meg lelkem,

             Istenem és mindenem,

             Istenem és mindenem!

4.           Elmém bármint hányjam, vessem,

             Bár akármit gondoljak,

             Akárkihez folyamodjam,

             Vagy mint madár, úgy szálljak,

             Nincs mód, hogy szívemnek másban

             Nyugodalmat találjak:

             Benned nyugszik meg lelkem,

             Istenem és mindenem,

             Istenem és mindenem!

5.           Azért távol legyen tôlem

             A világ dicsôsége,

             Istenem, te vagy egyedül

             Lelkem gyönyörűsége;

             Nálad nélkül ez az élet

             A szív keserűsége:

             Benned nyugszik meg lelkem,

             Istenem és mindenem,

             Istenem és mindenem!

6.           Jer, én édes vigasztalóm,

             Jézus szent keresztfája!

             Jer, egyetlen reménységem,

             Üdvösségem nagy ára!

             Te vagy, hol a háborgó szív

             Nyugodalmát találja:

             Benned nyugszik meg lelkem,

             Istenem és mindenem,

             Istenem és mindenem!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] Régibb forma: Nemz. Múz. kézirata 1766-ból, 77. o. Variáns: Egerszeg 1804. 128. o.